4 راه تشخیص فرش اصل از غیر اصل|نحوه تشخیص فرش مرغوب|فرش تقلبی کاشان

اگر می‌خواهید اصل بودن یا نبودن فرش ماشینی را تشخیص دهید، می‌توانید موارد مختلفی از جمله تعداد و تراکم فرش، نوع نخ استفاده شده و تعداد رنگ‌های استفاده شده را ارزیابی کنید. ، طرح و نقشه فرش و برند فرش عامل مهمی در اصل بودن هست که هر یک از این موارد را جداگانه ارزیابی خواهیم کرد.

ادامه مطلب