معیار فرش ماشینی کاشان

4 معیار فرش ماشینی کاشان را همین الان بدانید!

تعداد شانه و تراکم یکی از مهم ترین مولفه ها در تعیین کیفیت فرش است . در واقع هر چه فرش ماشینی کیفیت بالاتری داشته باشد ، شانه و تراکم آن بیشتر می شود . مثلا فرش هزار و دویست شانه بهتر از فرش هفتصد شانه است وبه همین دلیل اگر دقت کنید فرش هزار و دویست شانه قیمت بیشتری نسبت به فرش هفتصد شانه دارد .

ادامه مطلب